Babamızın savaşı. IV yazı: Bakının mübarizəsi və Bakı uğrunda mübarizə

Babamızın savaşı. IV yazı: Bakının mübarizəsi və Bakı uğrunda mübarizə

SSRİ tərkibində olmasına baxmayaraq, neftlə zəngin ölkə kimi Azərbaycan SSR vuruşan ölkələrin planlarında xüsusi yer tuturdu
Babamızın savaşı. III yazı: DTK-nın səhvən “xain” saydığı qəhrəman

Babamızın savaşı. III yazı: DTK-nın səhvən “xain” saydığı qəhrəman

Mehdi Hüseynzadənin qəhərəmanlığı sovet rəhbərliyi tərəfindən vaxtında qiymətləndirilmədi
Babamızın savaşı. II yazı: Qafqazdan Berlinədək tökülən azərbaycanlı qanı

Babamızın savaşı. II yazı: Qafqazdan Berlinədək tökülən azərbaycanlı qanı

Stalinqrad döyüşlərində Azərbaycan əsgərləri mərdlik və qəhrəmanlıq nümunələri göstərdilər
Babamızın savaşı. I yazı: Azərbaycan II Dünya Müharibəsi ərəfəsində

Babamızın savaşı. I yazı: Azərbaycan II Dünya Müharibəsi ərəfəsində

Zəfər qazanmaq – bizim qanımızdadır